Retourzendingen & Terugbetalingen

14 dagen retourbeleid & terugbetalingen

Wij verlenen u 14 dagen herroepingsrecht.

Stuur uw retourzending naar het volgende adres:

Zubaryk Kostiantyn
Warszawska 229
25-551 Kielce, Polen

Zodra wij uw retourzending hebben ontvangen, zullen wij de geretourneerde goederen uiterlijk binnen 14 dagen terugbetalen.

Nadat uw retourzending is verwerkt, ontvangt u van ons een bevestiging per e-mail op contact.wooden.store@gmail.com. 

U bent verantwoordelijk voor de kosten van de retourzending. 

14 dagen herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te annuleren.

De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen te rekenen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft gekregen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte brengen (e-mail: contact.wooden.store@gmail.com) van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen.

Gevolgen van herroeping
Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen terugbetalen, te rekenen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen u voor deze terugbetaling kosten worden aangerekend. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien u de goederen verzendt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

Als u een gebrek aan het product ontdekt binnen nadat u het product hebt ontvangen, kunt u een klacht indienen.

Hoe kun je dit doen?
1) Neem contact op met de klantendienst van Wooden Store (contact.wooden.store@gmail.com) en laat hen weten dat u een klacht wenst in te dienen over het product.

2) Stuur het pakket.
Uw klacht zal binnen 14 kalenderdagen na levering in ons magazijn in behandeling worden genomen.

In het geval dat de gekozen methode om een klacht op te lossen niet haalbaar is, zullen wij contact met u opnemen om een alternatieve methode van compensatie te bepalen

24 maanden garantie

In het belang van onze klanten hebben wij besloten een fabrieksgarantie van 24 maanden vanaf de datum van aankoop toe te kennen voor alle aangekochte producten.